ติดต่อสำรองห้องพักโรงแรมดีมา
ติดต่อทางอีเมล์


*ชื่อ
*อีเมล์ของท่าน:
หมายเลขโทรศัพท์
*ข้อความ

* Required Field
ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข

043-321562 - 5

0864552802 (โทรศัพท์มือถือ)

หมายเลขโทรสาร 043-321561

จองห้องพัก