เลือกภาษา

Dma Hotel English Language Dma Hotel Thai Language


ราคาห้องพักโรงแรมดีมา

    ห้องพัดลม
  • พัดลม เตียงใหญ่เดี่ยว 320 บาท ต่อห้อง/คืน
  • พัดลม เตียงเล็กคู่ 320 บาท ต่อห้อง/คืน
ห้องแสตนดาร์ด
  • ห้องแอร์ เตียงใหญ่เดี่ยว ราคา 450 บาท ต่อห้อง/คืน
  • ห้องแอร์ เตียงเล็กคู่ ราคา 450 บาท ต่อห้อง/คืน
ห้องดีลักซ์
  • ห้องแอร์ เตียงใหญ่เดี่ยว ราคา 550 บาท ต่อห้อง/คืน
  • ห้องแอร์ เตียงเล็กคู่ ราคา 550 บาท ต่อห้อง/คืน
ห้องเพรซิเด้นท์
  • ห้องแอร์ เตียงใหญ่เดี่ยว และเตียงเล็กคู่ ราคา 700 บาท ต่อห้อง/คืน

จองห้องพัก